Připomínky a komentáře posílejte na:
bdkrcinova12@seznam.cz

Výkonné orgány Bytového družstva

Představenstvo

Předseda představenstva

Robert HORALÍK

Místopředseda představenstva

JUDr. Josef JOURA

Členka představenstva

Marie BERNÁ

Kontrolní komise

Předseda komise

JUDr. Miroslav KUBAL
Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv

© 2014-2024 Bytové družstvo Krčínova 12