Připomínky a komentáře posílejte na:
bdkrcinova12@seznam.cz

Archiv dokumentů

Formuláře

Plná moc k zastupování na členské schůzi .PDF .DOC 

Právní normy

Zákon 89/2012 Sb. .PDF  
  (občanský zákoník)
Zákon 90/2012 Sb. .PDF  
  (zákon o obchodních korporacích)
Zákon 445/1991 Sb. .PDF  
  (živnostenský zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb. .PDF  
  (stavební zákon)
OZV města Č.Budějovic č. 1/2013 .PDF  
  (o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích)
OZV města Č.Budějovic č. 2/2015 .PDF  
  (kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích)
OZV města Č.Budějovic č. 1/2014 .PDF  
  (o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství)
Nařízení města Č.Budějovic č. 3/2013 .PDF  
  (podomní a pochůzkový prodej)

Dokumenty Bytového družstva

Opatření představenstva BD Krčínova 12 k zajištění bezporuchové funkčnosti oken .PDF 
Průkaz energetické náročnosti budovy .PDF  
Stanovy platné od 10.12.2021.PDF  
Stanovy platné do 9.12.2021.PDF  
Domovní řád platný od 10.12.2021.PDF 
Domovní řád platný do 9.12.2021.PDF 
Plán hlavních uzávěrů .PDF 
Důležitá telefonní čísla .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 23.10.2014 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 9.4.2015 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 29.10.2015 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 27.4.2016 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 16.4.2017 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 22.3.2018 .PDF 
Usnesení mimořádné členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 18.12.2018 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 4.4.2019 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 11.6.2020 .PDF 

Rozhodnutí představenstva BD Krčínova 12 k postupu člena BD, který chce dát byt družstva do podnájmu a sám trvale v bytě nebydlí .PDF 
Vyhodnocení členské schůze BD Krčínova 12 per rollam konané v květnu 2021 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 23.09.2021 .PDF 
Usnesení mimořádné členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 9.12.2021 .PDF 
Usnesení mimořádné členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 24.01.2022 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 13.04.2023 .PDF 
Usnesení mimořádné členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 22.11.2023 .PDF 
Usnesení členské schůze BD Krčínova 12 konané dne 25.04.2024 .PDF 

Soubor.PDF je formát společnosti Adobe, lze jej otevřít v programu Adobe Reader a kompatibilních, obsah není možno upravovat.

Soubor.DOC je formát společnosti Microsoft, lze jej otevřít v programu MS Word a kompatibilních, je možno přepisovat či doplňovat obsah.
Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv

Formuláře
Právní normy
Dokumenty BD

© 2014-2024 Bytové družstvo Krčínova 12